maandag 20 maart 2017

Goed leesonderwijs? Check!

Auteur: Leonie Middelbeek

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op het gebied van leesvaardigheid [1]. Mooi dus, zou je denken. Helaas blijkt er echter ook een behoorlijke groep kinderen te zijn die over te weinig leesvaardigheid beschikt om succesvol te kunnen functioneren in het onderwijs en daarbuiten [2,3]. Daar moet dus iets aan gebeuren. En dat kan gelukkig ook! Als leerkracht kun je de meeste problemen voorkomen door de juiste keuzes te maken [4]. Maar wat zijn dan die juiste keuzes?

Leesonderwijs onder de loep
In de afgelopen twintig jaar heeft de wetenschap zich volop beziggehouden met die vraag. Dat heeft geleid tot duidelijke inzichten over de manier waarop technisch lezen het best kan worden onderwezen [5]. Maar met de vele informatiebronnen die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben, kan het kiezen van de juiste aanpak of methode alsnog knap lastig zijn. Daarom heb ik die inzichten vertaald naar concrete aandachtspunten en die op een rijtje gezet in een checklist. De checklist kan je inzicht geven in de aspecten van het leesonderwijs op jouw school die nog verbeterd kunnen worden. Daarnaast kun je de checklist gebruiken om potentiĆ«le nieuwe leesmethodes te vergelijken. Ik zou zeggen: aan de slag!

Checklist technisch lezen – onderwijs en leesmethodes

Meer informatie over de wetenschappelijke achtergronden van de checklist staat in ons artikel Hoe ziet goed leesonderwijs eruit? Dit artikel vind je onder de checklist.


[1] Mullis, Martin, Foy, & Drucker, 2012
[2] Mullis et al., 2012
[3] OECD, 2014
[4] Vernooy, 2009
[5] Vernooy, 2009

Foto jongetje: Shutterstock.com


Leonie Middelbeek
Als onderwijskundige bij Delubas breng ik de nieuwste wetenschappelijke inzichten op didactisch gebied in kaart en voer ik onderzoek uit naar de behoeften van leerkrachten ten aanzien van methoden. Zo kan daar bij de ontwikkeling van educatief materiaal rekening mee worden gehouden. Het tot stand brengen van een koppeling tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk maakt het werk uitdagend en erg leuk!